Το καλάθι μου 0

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

search icon
bag icon 0
product image

Αικατερίνη

Η χρυσή βασιλοπούλα
product image

Είχε συμπληρωθεί η απέρριτος αύτη μελέτη περί της σημασίας του ονόματος της Αγίας Αικατερίνης, ότε ελάβομεν δωρηθέν ημίν υπό του φίλου Σιναΐτου Αρχιμ. Πολυκάρπου, το περί της ιεράς Μονής του Σινά έργον του αειμνήστου Κωνστ. Ν. Παπαμιχαλοπούλου, εν τω οποίω ανέγνωμεν τα ακόλουθα σχετικά προς το όνομα της περικαλλούς και σοφής Παρθένου της Αλεξανδρείας:
“Λέγεται ότι η Αγία εκαλείτο πρότερον Δωροθέα, κατ’ άλλους δε Δαμιανή, και ότι μετωνομάσθη υπό των θαυμαστών αυτής εις Αικατερίνην, διότι το όνομα του δηλοί, κατά την αραβικήν γλώσσαν, την σοφήν το θηλυκόν του ενάρθρου ελ κάδεμ ο σοφός είναι ελ κάτερ η σοφή. Τούτο καθ’ Ελληνικήν απαγγελίαν εγένετο Αικάτερ, προσετέθη δε και η περίεργος εις “ινη” κατάληξις. Εις ταύτη δε την εξήγησιν του ονόματος της Αγίας αναφέρεται πιθανότατα η επί της μεγάλης εικόνος αυτής εν τω ναώ της Μονής επιγραφή αύτη, ην ηυτύχησα ν’ αποκαλύψω: “Αικατερίνη Σοφή και Παρθένος, εκ δε ξίφοις και Μάρτυς, ω καλά τρία”.
Ο λαμπρός καθηγητής του Πανεπιστημίου και γλυκύτατος φίλος κύριος Γρηγόριος Παπαμιχαήλ, υπό την επιστασίαν του οποίου ετυπώθει το έργον, μετά τον θάνατον του συγγραφέως, υπό την ως άνω σημείωσιν γράφει: “Δεν πρέπει δε να αφεθώσιν αδιασάφητα και τα περί του ετύμου του ονόματος Αικατερίνη λεγόμενα κατ’ εσφαλμένας προς τον συγγραφέα του έργου ανακοινώσεις παρ’ αγνοούντος προφανώς την αραβικήν. Ο σοφός αραβιστί λέγεται ουχί ελ κάδεμ, αλλά χακίμ, εάν δε το όνομα Αικατερίνη παρήγετο εκ του αραβικού, θα εξεφέρετο αντιστοίχως προς το θηλυκόν του χακίμ, όπερ είναι χακίματ, ουδαμώς δε ελ κάτερ η αραβική λέξις Radim σημαίνει τον αρχαίον, η δε κάτερ ορθώς kadep, σημαίνει την Ισχύν. Είναι δε αμφότερα αρσενικά, τα δε κυρία ονόματα εν τη αραβική ουδέποτε συνοδεύονται υπό του άρθρου “αλ”. Κατ’ ακολουθίαν τα ανακοινωθέντα προς τον συγγραφέα περί του αραβικού ετύμου της Αικατερίνης είναι όλως ασύστατα”.
Ο σοφός καθηγητής έχει δίκαιον. Αλλ’ ημείς ευγνωμονούντες τω αειμνήστω συγγραφεί και δι’ όλον το έργον του και δια την σημείωσιν αυτού τοσαύτην, διότι εξ αυτής μανθάνομεν ότι “κατ’ άλλους η Αγία Αικατερίνη ελέγετο και Δαμιανή”, περί της ρίζης του ποίου “Δαμ” εγράψαμεν ολόκληρον μελέτην, την “Ουσκουδάμα”, εν η διασαφηνίζεται τηλαυγώς η έννοια και η σημασία της λέξεως “Δαμ”. Θα απητούντο σελίδες όλαι να αναγράψωμεν τα όσα εκεί αναφέρομεν ο φιλομαθής αναγνώστης ας προστρέξη εις την μελέτην μας δια να φωτισθή πλήρως – ημείς τούτο μόνον σημειούμεν ότι το όνομα Δαμιανή σημαίνει ό,τι και το όνομα Δωροθέα-Λευκοθέα και Αικατερίνη, δηλαδή “Χρυσή Κόρη” δεδομένου δε ότι το κοσμητικόν χρυσούς απεδίδετο εις θεούς και βασιλείς, “χρυσή κόρη” είναι η “χρυσή Βασιλοπούλα”. Δαμάδ λέγεται και περσιστί ο επί θυγατρί γαμβρός των Σουλτάνων. Δαμάστιον ελέγετο εν Ηπείρω ο τόπος όπου τα ονομαστά “αργυρεία”. Ραδάμανθυς ο ξανθός υιός της χρυσής Εσπερίδoς Ευρώπης και του Διός. Λαοδάμας ο υιός του παγχρύσου βασιλέως των Φαιάκων Αλκινόου. Αφμιδάμας ο υιός της Χρυσοπέλειας. Δαμασκός ο χρυσορρόας ποταμός της Συρίας και η πόλις αυτής Δαμαίος ο χρυσόφορτος Ποσειδών. Δαμναμεύς εις των μεταλλουργών του χρυσού Ιδαίων Δακτύλων και τόσα άλλα ονόματα της Μυθολογίας δια του “δαμ”, σχηματιζόμενα και αναφερόμενα εις τα πολύτιμα μέταλλα.
Εκ τούτων πάντων αριδήλως καταδείκνυται ότι η Αγία Αικατερίνη ή Δωροθέα-Λευκοθέα ή Δαμιανή ήτο όντως απόγονος ηγεμόνων και βασιλέων, και ότι η περί αυτής παράδοσις του Ευσεβίου, Ρουφίνου και Ιερωνύμου και της εν γένει Εκκλησίας είναι αληθής και αναντίρρητος.

Συγγραφέας
Αθηναγόρας Ελευθερίου
Εκδόσεις
Έλευσις

7,40

Σε απόθεμα

Ποσότητα

Δωρεάν μεταφορικά για αγορές από 50€ και άνω

product image
Χρώμα Ασπρόμαυρο
Εικονογράφηση Όχι
Γλώσσα Ελληνικά
ISBN 960-391-086-4
ISBN - 13 978-960-391-086-2
Έκδοση
Χρονολογία Έκδοσης 2001
Τίτλος Σειράς Ιστορικαί – Γλωσσικαί Μελέται
Τόπος Έκδοσης Αθήνα
Αριθμός Σελίδων 30
Διαστάσεις 21 x 15
Εξώφυλλο Μαλακό
separator icon

Μπορεί επίσης να σας αρέσει…